Träning i vardagen

Med allt mer stillasittande jobb och fritidssysselsättningar har behovet av träning ökat markant. Detta för att må bra både på kort och lång sikt. Med regelbunden motion minskar risken för övervikt, problem med muskler och leder och på lång sikt även risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Men det betyder inte att man måste gå på gym 7 dagar i veckan. Motionen kan delas in i olika nivåer.

Vardagsmotion

Training in gym

Gå till jobbet, ta trappen istället för hissen och låt bilen stå kvar hemma. Enkla steg för att få vardagsmotion. En motion som ofta är grunden till en god hälsa.

Motionsträning

Fördelen med motionsträning är att hjärtat får arbeta hårdare än i vardagsmotionen. Att bli lätt andfådd och få upp pulsen är målet och detta helst under 20-30 minuter. Det är denna träningsform som de flesta förknippar med träning.

Målträning

Ytterligare ett steg i träningen tas när man har ett specifikt mål med träningen. För motionären kan det exempelvis vara att gå ner i vikt eller träna upp rörligheten i vissa muskelgrupper. På elitnivå handlar det främst om att bli bättre, snabbare och starkare för att på så vis kunna göra karriär inom sin sport. Har man ett mål med sin träning brukar det per automatik även göra att man ökar sin prestation och pressar sig något extra på de olika träningstillfällena.